Adolf Hitler’in Meşhur Sözleri

• Teslim olmayacağız… Hayır, asla! Yok edilebiliriz; ama, eğer bu gerçekleşirse de, dünyayı da beraberimizde sürükler, alevler içinde bırakırız. Onları yenemesek bile, dünyanın yarısını bizimle beraber yıkıma sürüklemeli ve kimsenin Almanya’ya karşı muzaffer olmasına izin vermemeliyiz.

• Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.

• Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.

• Biz kararımızı verdik, bugün savaşıyoruz, yarın da savaşacağız.

• Milli olmayan bir hükümet milleti her vasıta ile felakete götürdüğü zaman, bu milletin her ferdinin milli duygulara kapılarak isyan etmesi hak değil milli bir görev olur.

• Siyasi partiler karşılıklı menfaatleri söz konusu olunca birbirleri ile anlaşabilirler. Felsefî doktrinler ise asla anlaşamazlar. Hattâ siyasî partiler karşıtları ile de anlaşmaya varırlar. Felsefi doktrinler ise kendilerini hiçbir zaman “hata işlemez” şeklinde tanımlarlar.

• İşgâl altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilirler.

• Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.

• Bir millet hakları için giriştiği mücadelede mağlup olmusa kader onu terazisinde tartmış, bu dünyada var olma saadetine erişeyemecek kadar hafif bulmuştur. Çünkü varlığını sonsuza kadar sürdürmek için mücadeleye hazır olmayan veya buna gücü yetmeyen bir millet Tanrı tarafından ebediyen yok olmaya mahkum edilmiştir.

• Bir doktrin, eski rejimin hiçbir kalıntısına tahammül edemez. Dinler için de durum aynıdır.

• Şu anda bütün Alman halkı birleşecektir benimle! Benim irademin kendi iradesi olduğunu hissedecektir. Çünkü benim gözümde, bana eyleme geçme yetkisi veren, onun geleceği ve onun kaderidir. Ve şimdi irademizi, savaş zamanındaki kadar, basit bir meçhul askerken Reich’i fethetmek üzere ileri atıldığım ve başarı ile kesin zafer konusunda asla kuşkuya düşmediğim zamanki kadar güçlü hale getirelim. O zamanlar yiğit adamlarla yiğit kadınlardan oluşan bir grup vardı yakın çevremde. Şimdi de sizden, benim Alman halkımdan, her bir adamın ve her bir kadının ardımda saflarını almasını istiyorum. Şu anda hepimizin dileği ortak bir irade oluşturmaktır, ve o irade, her güçlükten ve her tehlikeden daha kuvvetli olmak zorundadır. Eğer bu irade güçlükten de tehlikeden de daha kuvvetli olursa, gün gelir güçlüğü de, tehlikeyi de yener.

• Liderlik insanları tek bir düşman üzerinde toplamak ve bu dikkatin bozulmadan devam etmesini sağlama sanatıdır.

• Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

• Bir ulus kendi hükümetinin gizli niyetlerini tamamen anlayıncaya kadar, oldukça uzun bir süre geçer. Çünkü bu hükümet girişiminde bulunduğu siyasal hazırlık çalışmasının son amaçları hakkında açıklama yapmaz; ya kitlelerin körü körüne itaatlerine ya da fikren daha gelişmiş yönetici sınıfların konumuna güvenmek zorundadır.

• İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur. Sonunda var olma iç güdüsü galip çıkacaktır. Budalalık, korkaklık ve kendi beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir