Bir işaretin tarihi serüveni

Günümüzde İsrail’in resmi sembolü durumundaki altı köşeli yıldız, Hz. Davud ve oğlu Hz. Süleyman’ın resmi yazışmalarında kullandıkları mühürdü. İslâm inancında Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman peygamber olarak kabul edildiğinden, Müslümanlar asırlar boyunca altı köşeli yıldızı bu iki peygamberin hatırası olarak görmüş ve büyük saygı göstermişti. Doğudan batıya, dünyanın dört bir köşesinde inşa edilen sayısız mescit ve caminin (aynı zamanda saray ve sivil konutun da) süslemelerinde altı köşeli yıldızların görülmesi, bu nedenledir. Emevîlerden Osmanlılara, tarih boyunca Müslümanların kurduğu bütün imparatorluklarda meseleye bu gözle bakılmıştı.

Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı peygamber olarak görmeyen, onları sadece milli birer kahraman kabul eden Yahudilik, geçtiğimiz yüzyılın başında Siyonizm görüntüsüyle siyasal bir çerçeveye oturtulduğunda, altı köşeli yıldız da amblem olarak kabul edildi. Theodor Herzel’in liderliğini yaptığı Siyonist kongreler sürecinde adeta küllerinden doğan altı köşeli yıldız, 1948’de İsrail kurulduğunda devletin bayrağındaki ana simgeye dönüştü.

Yahudilikte “Davud Kalkanı”(Magen David) olarak adlandırılan işaret, Tanrı’nın İsrailoğulları’nı koruyup kollamasına vurgu kabul edilir. Müslüman kültürde ise, söz konusu işarete “Mühr-i Süleyman” (Süleyman’ın mührü) adı verilmişti.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağında kullanılan altı köşeli yıldız.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağında kullanılan altı köşeli yıldız.

Medyanın, akademik çalışmaların ve popüler kültürün etkisiyle, altı köşeli yıldız bugün Siyonizm’in sembolü olarak görülür. İsrail’in Filistinlilere on yıllardır reva gördüğü haksızlıklar yüzünden, altı köşeli yıldızın Müslümanların zihnindeki negatif çağrışımları da zaman içinde artmıştır. Bugün, normalde bu işaret Kur’an’da da kendilerinden söz edilen iki büyük peygambere ait olmasına rağmen, adeta bir nefret sembolüdurumundadır. İsrail’in protesto edildiği mitinglerde altı köşeli yıldızlar yakılmakta ve yerlerde çiğnenmektedir.

Özetle: Altı köşeli yıldız, şu anda Müslümanların yitik malı halinde, İsrail’in işgali altındadır.

Kaynak:
https://www.gzt.com/mecra/bir-isaretin-tarihi-seruveni-2911850

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir