Dünyaya hükmeden yüzük !

İslamiyet dininde Mühr-ü Süleyman yani Süleyman’ın mührü olan bu sembol, Hz.Süleyman’ın yüzüğündeki semboldür. Hz. Süleyman yüzüğünün üst kısmında yer alan bu mühür sayesinde tarihte dünyaya hükmetmiştir. Öyle ki bu yüzük sayesinde hayvanlarla konuştuğu rivayet edilir.

Hükmetmeyi anlatan bu mühür, Eski Türk Devletlerinin bayraklarında ve sancaklarında da yer almıştır. Karamanoğlu Beyliği bunlardan sadece biri.  Bayrağında 6 köşeli yıldız sembolü yer alan. Karamanoğlu, 13. Yüzyılda Anadolu’nun en güçlü devleti olarak gösterilmektedir.  Mühr-ü Süleyman Osmanlı Döneminden kalma çoğu camide de motif olarak kullanılmıştır.

Mühr-ü süleyman yüzüğü

Süleyman efsanesini doruğa çıkaran yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da gizem perdesi altında Tanrı’nın kendisine bir yüzük hediye ettiği söylenir.

hz.süleyman'ın yüzüğü

“Bu öyle bir yüzüktür ki sayılı kişi ve meleklerin bildiği Tanrı’nın gizli ismini (İsmi Azam duası) saklar. Tanrının bilinmeyen adı yaratma ve hükmetme özellikleri içerir. Elbette bu tür bir efsane güç düşkünü insanların başını döndürmeye yeter de artar bile. Kimi bilgilere göre Adem’in taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarılırken onu Arşta bırakmıştır. Cebrail daha sonra bu yüzüğü Tanrı’nın isteğiyle Hz. Süleyman’a getirmiştir. Terim aslen Mühr-i Süleyman’dır. Ancak Türkçe’deki ses uyumuna göre dile geçerken değişmiştir. Diğer bir deyişi de Hatem-i Süleyman’dır. İngilizce ‘Seal of David’, ‘Star of David’, ‘Davis’s Sheald’ ‘Magen David’ isimleriyle anılır. Çünkü Batı dünyasında bildiğimiz çift üçgenin kesişimi olan Mühr-ü Süleyman aslında 5 kollu bir yıldızdır. 6 kollu yıldız babası olan Davud peygamberin kullandığı semboldür.”  Prof. Dr. Nusret Çam / Ankara İlahiyat Fakültesi

mührü süleyman yüzüğü

Günümüzde kabul gören sembol göğün ve yerin birleşimini gösterir. İki üçgenin biri göğe biri yere dönüktür. Sembol bir yönüyle insan varlığının maddi bedenini ve ruhunu, bundan oluşan bütünü, bir yandansa dişil ve eril prensipleri, maddi ve manevi değerlerin bütünlüğünü gösterir. Doğunun Yin ve Yang’ına benzer bir semboldür. Dünyaya giriş ve çıkış noktalarını temsil eder. Kimi farklı bakışlar ise şekilde iki piramit görür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir