Gizemi çözülemeyen ruhsal ameliyat

Uzun yıllar önce ölmüş olan bir doktorun, bir medyum aracılığıyla başarılı tedaviler, hatta ameliyatlar yaptığı belirtiliyor. Bu bedensiz cerrahın halen yaşayan yakınları ise, onun kendi sesini ve davranışlarını onaylayarak bu olağanüstü olayların gerçek olduğunu vurguluyorlar.

Dr. Lang, özellikle tedavi edilemeyen türde hastalıkları tedavi etmekle tanınıyor. Umutsuz durumdaki hastaların kurtarıcısı Dr. Lang’e İngiltere’nin Buckinghamshire yöresindeki Aylesbury kentinde başvurulabilir. Tam adı William Lang’dir ve onu “tanıyana” kadar herhangi bir olağanüstülüğe rastlanmaz. Çünkü bu kişinin olağanüstülüğü, şu anda hayatta olmamasından kaynaklanıyor. Dr. Lang 1937 yılında, 84 yaşındayken ölmüştü.

1946’dan beri Dr. Lang’in, tedavilerini medyum George Chapman’ın aracılığıyla sürdürdüğü öne sürülüyor. Metapsişik araştırmacılar ise, Lang-Chapman ortaklığının medyumluk tarihinin en ilginç olaylarından biri oiduğunu belirtiyorlar.  Çhapman, İkinci Dünya Savaşı sıralarında kaybettiği 1 yaşındaki kızı Vivian’ın ölümünden çok etkilenmişti. Bu olay onu ölümden sonra yaşam konusuyla ilgili araştırmalar yapmaya yöneltti. Birbiri ardına ruhsal seanslara katılıyordu.

Kendinden Kuşkulanıyor

Önceleri bu seansların diğer ispritizma seanslarından pek farkı yoktu. Belirli bir düzeyde medyumik özelliği olan Chapman transa giriyor ve çeşitli bedensiz varlıklar da onun aracılığıyla mesajlar veriyorlardı. Bununla birlikte Chapman’ın zaman zaman kendinden kuşkulandığı da oluyordu. Acaba tüm bu olup bitenler onun bilinç altından mı kaynaklanıyordu, yoksa gerçekten bedensiz varlıklar ile temasa mı geçiyordu? Bu kuşkularını gidermek için uygun bir fırsat kolluyordu.

VVilliam Lang (üstte), ünlü bir cerrah ve göz mütehassısıdır. 1937 yılında öldü. Buna rağmen George Chapman’a göre (üst sol) Dr. Lang, tedavilerini 1980′ lerde de sürdürdü. Chapman. trans altındayken bedensiz varlık Dr. Lang’in kendi üzerinde belirli bir etkinliği olduğunu belirtiyor. Dr. Lang, kendisi gibi ölmüş olan oğlu Dr. Basilin de yardımıyla ameliyatları bir ruhsal beden üzerinde yaptığını söylüyor. Tanıklar, görünürde bir şey olmamasına rağmen birtakım cerrahi aletler kullandığına da inanıyorlar. Tanıklar ayrıca ameliyattan sonra herhangi bir cerrahi tedavi yapıldığını gösterecek bir ize rastlamadıklarını da söylüyorlar. Birçok hasta, rahatsızlıklarında bir düzelme ve bazen de tamamen iyileşme olduğunu belirtiyor.

Ölmüş Bir Doktor

Böyle bir fırsatı yine bir seansta ele geçirdi. Kendisini “Dr. Lang” adıyla tanıtan bir bedensiz varlık ile temasa geçmişti. Belirttiğine göre Dr. Lang yaşadığı dönemde bir operatör idi ve 1880 yılından 1914’e kadar Londra’daki Middelsex Hastanesinde görev yapmıştı. Chapman, Dr. Lang’i, yaşayan yakınları aracılığıyla araştırdı. Lang’in ailesinden bazı kişiler ve yakın arkadaşları da bu seanslara katıldı .Sonunda tüm bu kişiler, bu bedensiz varlığın şimdi hayatta olmayan Dr. VVjlliam Lang olduğunu onayladılar.

Babasını Tanıyor

1947’de Chapman, Dr. Lang’in kızı Lyndon ile tanıştı. Lyndon’ın 1977’deki ölümüne kadar birlikte çalıştılar. Lyndon, Chapman’ın aracılığıyla babasıyla konuştuğundan emindi. Şöyle diyordu: “Chapman’ın görünüşü altında ameliyat yapan Wiiliam Lang, yemin ederim ki benim babamdır. Bundan hiç kuşkum yok.”

Torunu İnanmıyordu Ama…

Dr. Lang’in torunu olan Bayan Fairtlough ise önceleri bu olayların gerçekliğinden kuşku duyuyordu. Nitekim Chapman’ı görmek için Aylesbury’ye gitti. Amacı Chapman’ın bir sahtekâr olduğunu kanıtlamaktı. Fakat sonradan bu düşüncesini değiştirmek zorunda kaldı.

“Dehşet ve hayret içerisinde kaldım. Çünkü odadaki adam büyükbabamın ta kendisiydi. Fizik olarak benzemiyordu, fakat ses onun sesi, davranışlar onun davranışlarıydı. Bunlar kesinlikle gerçekti. Benimle konuştu, çocukluğumda geçen ve sadece onun bileceği birtakım olaylara değindi. Bundan o kadar etkilendim ki tüm söyleyebildiğim, ‘evet büyükbaba, hayır büyükbaba…” idi.

İkinci Bir Beden

Chapman, bir transşifacısıydı. Dr. Lang onun aracılığıyla “ruhsal beden üzerinde” ameliyatlarını gerçekleştiriyordu. Bir görüşe göre, bu ruhsal beden ruh değildir. Bazı araştırmacılar bu ikinci bedene “etherik beden” adını da veriyorlar. Bu kişilere göre, bu beden, fizik bedendeki çeşitli hastalıkları ve olumsuzlukları yansıtıyor. İşte Dr. Lang’in belirttiğine göre, üzerinde çalıştığı, tedavileri yaptığı bu bedendi. Yine belirttiğine göre görünmeyen, bir tür ameliyat ekibi de Dr. Lang’e ameliyatlarında yardımcı oluyordu. Bu ekipte kendisi gibi bir bedensiz olan oğlu Basilde vardı. Basil de yaşadığı dönemde bir doktordu.

Elini Gezdirerek…

Bu tür ruhsal ameliyatlarda ne tür sonuçlar elde edildiğine ilişkin olarak, Martin B. Jackson olayı incelenebilir. Los Angeles’de avukatlık yapan Jackson’ın 10 yıldır süren sırt ağrıları vardı. Jackson, tedavi amacıyla Chapman’a, daha doğrusu Dr. Lang’e başvurduğunda, yaşadıklarını şöyle dile getiriyor:

“Bana dimdik oturarak, hafifçe öne doğru eğilmemi söyledi. Parmaklarını omurgamın üzerinde hafifçe gezdirdi. Sanki birtakım görünmeyen aletler kullanıyordu. Bu arada aramızda konuşmalar da geçiyordu. Bana sürekti olarak, o sırada ne yaptığını, ya da neden yaptığını açıklıyordu.”

Çok Az Bir Ömrü Kalmıştı

1974 yılında Joseph Tanguy adında genç bir Fransız, bir beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Tümör, habis idi. Doktorlara göre sadece birkaç aylık bir ömrü kalmıştı. Fakat Tanguy’ı ameliyat eden doktor. Dr. Lang’ın adını duymuştu. Genç adama George Chapman’a başvurmasını önerdi. Tanguy seanslara katıldı ve birkaç aylık bir tedavi gördü. Tümör yavaş yavaş küçüldü. Bir zaman sonra yapılan tıbbi testlerde tümörün tamamen yok olduğu anlaşıldı.

Lang tarafından kontrol edilen Chapman, Amerikalı hastalarından biri üzerinde ruhsal bir ameliyat yapıyor. Çoğu doktor, Lang’ın tedavisinin etkili olduğunu onaylıyor. Hatta bazı doktorlar hastalarını ona gönderiyorlar.

Dr. Lang’ın yaptığı ruhsal ameliyatların en önemli özelliklerinden biri de bu tür bir yöntemin birçok doktor tarafından da benimsenmesi ve onaylanmasıdır. Öyle ki bu doktorların bazılarının, zaman zaman hastalarını Dr. Lang’e gönderdikleri de biliniyor. Çoğu doktor, Lang’ın teşhislerinin geçerliliğini ve tedavi yönteminin son derece etkin olduğunu doğruluyor. Fransız bir doktor şöyle diyor:

“Benim sağ kolumdur”

“!970’ten bu yana doktorluk yapıyorum. Dr. Lang’i ise 1975’ten beri tanıyorum ve bundan gurur duyuyorum. Dr. Lang benim sağ kolumdur. O, hastayı muayene ederek teşhis koymaz. Bu bir anlık bir teşhistir. Hatta, hastanın, rahatsızlığının nedenini söylemesine bile gerek kalmaz. Çünkü Dr. Lang hastalığın ne olduğunu hemen söyler. Hatta diğer doktorların ancak röntgen aygıtı ve diğer laboraiuvar deneyleri aracılığıyla koyacakları teşhisleri ayrıntılarıyla ve şaşmaz bir doğrulukla hemen bildirebilir.”

Başarılı Bir Bedensiz Doktor

George Chapman, araştırmacı yazar Roy Stemman ve bir Fransız doktor ile birlikte yazdıkları, “Öteki Dünyadan Bir Cerrah” adlı kitabında Dr. Lang’ın bu olağanüstü tedavilerine geniş bir şekilde değiniyordu:

“Birkaç celsede genç bir delikanlıdaki habis tümörü tedavi etti. Yine bir celsede doğuştan felçli 7 yaşındaki bir çocuğu yürütmeyi başardı. Dr. Lang’ın özellikle böbrek ve safrakesesi taşlarının yok edilmesinde de başarılı sonuçlar aldığı bir gerçek.”

George Chapman bu kitabı yazmak için Roy Stemman ile birlikte çalıştı. Roy Stemman, paranormal konusunda uzmanlaşmış tanınmış bir yazar ve gazeteci.

Dünyayı Dolaşıyor

Birçok araştırmacı Chapman’ı dürüst bir kişi olarak nitelendiriyor. Aynca Chapman’dan şu ya da bu şekilde kuşkulanmak için de herhangi bir nedenin olmadığı belirtiliyor. George Chapman hiç durmaksızın yer değiştirerek, İngiltere’de, Avrupa’nın çeşitli kesimlerinde ve Amerika’da çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada kendisine yapılan tedavi başvurularını değerlendirmek ve binlerce mektubu cevaplandırabilmek için de bir tür sekreterler ordusuyla birlikte çalıştığı bildiriliyor.

Asıl Amacı Başka

Hiç kuşkusuz halkın asıl ilgisini çeken nokta, tedavilerin niteliği değil, elde ettiği başarıdır. Öte yandan Chapman’a göre, Dr. Lang ile aralarındaki bu ortaklığın tek amacı hastaları tedavi etmek değildir. Ona göre burada, ağrıları ve acıları dindirmekten de öte yüksek bir amaç güdülüyor: “Dr. Lang’ın bizimle temas kurmasının ardında yatan asıl neden, eminim ki hasta insanları tedavi etmek değildir. Amaç, ruhsal bir âlemin ve bizleri saran ruhsal bir gerçekliğin varlığına dikkat çekmektir. Bunun için bize yeni bir anlayış kazandırmaya çalışıyor.”

Özel Bir Yeri Var

Dr. Lang ile tanışanların ya da onun tarafından tedavi görmüş insanların bu olaydan son derece etkilendikleri bir gerçek. Bu tür bir deneyim yaşamayanlar ise, tedavi olan hastaların ve çeşitli tanıklann anlattıklarına dayanarak belirli bir düşünceye ulaşıyorlar. Gerek ölümden sonra yaşam konusunda ve gerekse medyumluk tarihinde Dr. Lang-Chapman olayının oldukça farklı bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir