Hopiler ve Dünya Dışı Kökenleri

Hopi yerlilerinin günümüzdeki sayısı 8000’i bulmakta ve büyük Kanyonun doğusunda Colarado nehrinin yakınlarında yaşamaktadırlar. Hopiler, kabilenin 250.000 yıl önce Sirius yıldızından geldiğini ve önümüzdeki dönemde bu bilginin daha da ayrıntılı yönlerini modern uygarlıklarla paylaşacaklarını söylemektedirler.

Hopi kelime kökü barış teması ile ilişkilidir. Hopi dili sıradaşı semitik dil alt yapılarına sahiptir. Hopi kültüründe zaman anlayışı modern batı toplumundan farklıdır. Geçmiş, gelecek ve şimdiyle ilgili kelimeler bizim anladığımız şekilde bulunmamaktadır. Hopi yerlileriyle ilgili yapılan çalışmalarda zorluk, beyazların Hopi dilinde konuşamamaları ya da Hopi dilinde konuşmaya çalışsalar bile yaşam felsefelerini anlayamamalarıdır. Modern dünyanın zamanı açıklama şeklinde farklı bir anlayışa sahip olan Hopi yerlileri insanlığın dünyaya gelişi ile ilgili ilginç mitolojik temalara sahiptirler. Hopi’lere göre dünyamız 3 kez yıkım yaşamıştır. En son yıkımın su nedeni ile olduğunu söylüyorlar. Ancak daha da önemlisi, astronomik olarak açıklanabilecek ve esasen sahip oldukları kültür bilmelerine imkan olmayan ayrıntılarla açıkladıkları uzak geçmişi okumaya, araştırmaya değerdir. Hopi’ler atalarının dünya dışı olduğunu anlatıyorlar. Araştırmacı Dr. George Hunt Williamson’a bu dünya dışı kökenin Sirius yıldızı ile ilgili olduğunu söylenmiştir.

Hopi kehanetleri, kendi yer kürelerinin yakını civarında olan bir felaketten dolayı dünyaya kaçan bir gruptan bahseder. Hopi yerlileri bir zamanlar Pokanghoya ve Palongauhoya adlı iki gücün etrafında herkesin barış ve mutluluk için yaşadıkları Sotuknang isimli bir yerden geldiklerini söylerler. Onların anlatışlarına göre yerküre tanrısı Sotuknang, gelen çok büyük bir felakete karşı yerlerini acilen terk etmelerini emretmiştir. Rengi mavi güzel ışık verenden kırmızı alev çıkarana dönmüştür. Bu kendi ırklarının ikinci dünyasının yok olmaya başlaması anlamına gelir. Bir müdddet sonra kendi dünyaları çevresinde döndüğü yıldızın anormal faaliyetleri nedeniyle dünya hızla dönmeye başlar, gezegenler iki kez tepe taklak olur, deniz ve su tüm dünyayı kaplar. Hopi’lerin ataları Kutsal Sotunangu’dan ayrılırken eski dünyalarının soğuk uzayda bir buza dönüşümünü anlatırlar. Bunun yanında bu ikiz yıldızın etrafında dönen gezegenin yani ilk doğdukları dünyanın ateş tarafından yok edildiğini 19 gezegenli bu devasa güneş sisteminin yedinci gezegeninde bir yaşam alanı yarattıklarını söylerler. Güneşleri iyice anormalleşen Hopi’lerin ataları ırklarının devamı için dünyaya kaçmışlardır.  Hopi’ler atalarının dünyaya 4 büyük göç dalgası olarak geldiğini, diğer göç dalgasının birinin Orta Afrika, birinin şu an için Okyanusya’da batan büyük bir ada olduğunu, James Churchward bunun batan mu kıtası olduğunu, bu üçüncü göç dalgasının dünyaya ulaşamadığını, son kalan dördüncü dalganın da üç büyük kıtanın ortası diye nitelendirilen muhtemelen Orta doğuda bir bölgeye olduğunu söylemektedirler.

Hopiler’in 9 Kehaneti

Hopiler’in kehanetleri yüzyılın sonlarında Güneş sistemimize girecek mavi bir yıldızdan bahseder.Bu yıldızın dünyada büyük bir değişime sebep olacağı ve son olarak insan zihninde bir yükselmeye, açılmaya neden olacağını söyler.‘‘Güneş sistemimizde mavi yıldız dünya üzerinde korkunç manyetik titreşimler… İnsanlık bundan hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde etkilenecek.Ancak Hopiler’e göre dünyanın sonu gelmeden, gerçekleşecek dokuz kehanet vardır.

1- Beyaz tenli adamlar gelip kendilerine ait olmayan toprakları zorla alacaklar. Bunlar düşmanlarını gök gürültüsü ile vuracaklar.

2- Topraklarımız garip sesler çıkartarak dönen tekerleklerin gelişini görecek.

3- Bufaloya benzer uzun boynuzlu bir hayvan bütün ülkeyi işgal edecek.

4- Topraklarımız yılan telleri (demiryolu) ile kesilecek, bölünecek.

5- Ülke adeta dev bir örümcek ağı (telefon, telgraf ve yüksek gerilim hatları) ile sarılmış gibi olacak.

6- Ülke taş nehirler (kara yolları) ile bölünecek.

7- Denizler siyaha dönecek ve bu durum birçok canlının ölümüne sebep olacak.

8- Saçları bizim insanlarımız gibi olan pek çok genç insan dertli milletimize katılacak; yöntemlerimiz ve bilgeliğimizle birlikte..(Hippiler)

9- Dünyanın üstünde göklerde bir yerleşme olduğu duyulacak. Ve bu, büyük bir gürültüyle dünyaya düşecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir