Kilisenin Gizlediği Gerçek!

İngiliz Channel 4 için hazırlanan bir belgeselde kilisenin İsa peygamberin erkek kardeşleri ve kız kardeşi bulunduğu gerçeğini bilerek gizlediği öne sürüldü. Söz konusu belgesele göre Dan Brown’un Da Vinci Şifresi kitabında iddia ettiği gibi Hz İsa’nın gizli bir ailesi olduğu doğruydu. Fakat Hz.İsa’nın bir eşi ve çocuğu değil, erkek kardeşleri ve kızkardeşi vardı. Bunların isimleri de James, Simon, Joses, Yuda, Salome ve Meryem’di. Özellikle  Katolikleri kızdıracağı söylenen bu iddiayı ortaya atan kişi ise inançlı bir Hıristiyan olan Oxford Brookes Üniversitesi’nin ilahiyat uzmanlarından Dr. Robert Beckford. Yine kutsal topraklarda bulunan bir Yunan Ortodoks Manastırı’nda yer alan eski bir tasvirde Hz.Meryem’in bindiği atı çeken Hz.Yusuf ve küçük Hz.İsa ile çıkınını sopanın ucuna bağlamış bir genç görülüyor. Belgesele göre bu tasvirde görülen genç Hz.İsa’nın erkek kardeşi James’ten başkası değil. Tasvirin bulunduğu St.Gerosimos Manastırı’nın keşişlerinin inancına göre, Hz Meryem ile Yusuf buluştuklarında, dul olan adamın çocukları da vardı. İşte bu çocuklar, Hz. İsa’nın üveykardeşleri oldular. Beckford’a göre ise Hz.İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğu ve Hz.Meryem’in ölene kadar bakire kaldığı inancını yaymak isteyen kilise ise Hz İsa’nın öz kardeşleri olduğu gerçeğini bilerek sakladı.

Dr.Beckford, Yeni Ahit’in ilk kitabı olan Matta’nın incilinde İsa peygamberin ailesi olduğuna dair ifadeler yer aldığını belirtiyor. Buna göre Hz.İsa memleketi Nazaret’te bir sinagogta dua ederken Mesih olduğuna dair iddialarını sorgulayanlar birbirlerine, “Bu marangozun oğlu değil mi? Annesi Meryem, kardeşleri James, Joses, Simon ve Yuda değil mi. Kızkardeşleri bizimle değil mi” diye sorarlar. Markos’un kitabında Hz. İsa vaaz verdiği sırasında kendisini aramaya çıkan annesi, erkek ve kız kardeşlerinden bahsediliyor. Dr.Beckford’a göre Matta ve Markus incillerinde kısa da olsa İsa’nın ailesine gönderme yapılırken, onlardan sonra gelen Luka kitabında kesinlikle Meryem ile Yusuf’un başka çocukları olduğuna atıfta bulunulmuyor. Beckford’a göre bu da Hz.İsa’nın M.S.33 yılında ölümünün ardından ilk Hıristiyanlar arasında yaşanan iktidar çekişmesinden kaynaklanıyor. Yuhanna’nın kitabında Hz.İsa’nın Aziz Petrus’tan cemaatine sahip çıkmasını istediği öne sürülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir