Mayalar ile Türkler arasındaki bağlantı!

Kızılderililerin gerçekten Amerika’nın yerlisi olmadığı ve bu kıtaya başka bir yerden göç ettiği konusu tartışma konusudur. İleri sürülen teoriler arasında en fazla bilineni ise Kızılderililerin bundan binlerce yıl önce deniz seviyesinin düşmesi sonucu Bering Boğazı’nda oluşan bir kara köprüsü sayesinde Amerika’ya geçtiği. Birçok araştırmacının öne sürdüğü iddialara göre, Kızılderililerin ataları, yani söz konusu boğazdan Amerika kıtasına geçenler Türk’tü. Amerikalı ve Rus antropologların araştırmasına göre, Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinlerinin genetik beşiğinin Sibirya’nın güneyindeki dağlık Altay bölgesi. Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları bu halklardan biriydi ve günümüzde Rusya Federasyonu’nun bir parçası olan Altay’dan 20 bin ila 25 bin yıl önce gelmişlerdi. Asyalılara ait genetik özelliklere sahip bu insanlar, o dönemde sular altında olmayan Bering boğazını geçmeden önce tüm Sibirya’yı katettiler. Araştırmalarında, Amerikalı kızılderililerin ve Güney Altay bölgesinde yaşayan yerli kavimlerin DNA’larında Y kromozumunu (babadan geçen) analiz eden uzmanlar, iki grubun paylaştığı ve bunlara özgü genetik mutasyonu bulmaya çalıştılar. Araştırmanın sonucunda, Amerikalı ve Rus antropologlar, her iki grupta da, anneden miras mitokondriyal genlerde de aynı genetik özellikleri buldular. Çalışmalarında bu mutasyonların ortaya çıkması için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini hesaplayan araştırmacılar, Altay genlerinin 13 bin ila 14 bin yıl önce Amerikalı yerlilerinkinden ayrıldığını tahmin ediyorlar.

turkler-mayalar


Yeni DNA araştırmaları, Sibirya’daki “Yakutlar”la (Türk kökenli halk), Amerikan yerlileri arasında yakın akrabalık oldduğunu gösterdi. Stanford Üniversitesi’nden Richard M. Myers başkanlığındaki ekibin “Science” dergisinde yayımlanan çalışmasında, dünya çapında insanların yeni genetik analizlerinin modern insanın Afrika’dan yayıldığı teorisine ek kanıtlar sunuldu. Çalışmada, 51 halktan 938 kişinin genetik ayrıntıları incelenerek insanların nasıl benzer ya da farklı olduğunun kanıtı ortaya konuldu. Araştırmada ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de Sibirya’da yaşayan Yakut Türkleriyle Meksika, Orta Amerika, Kolombiya ve Brezilya’daki yerli halklar arasında bulunan genetik benzerlikler oldu. Yakutlar ile Amerika’da akrabalıkları bulunan yerli halklara Orta Amerika’da Mayalar, Brezilya’da Surui ve Karitiana’ların dahil olduğu belirtildi. Araştırmacılar, Yakutlarla deniz seviyesinin daha alçak olduğu dönemde kara köprüsü üzerinden Sibirya’dan geçtiklerine inanılan yerli Amerikalılar arasında yakın akrabalık bulduklarını belirttiler. Bulgular, insanların Amerika’ya muhtemelen 12 bin ila 30 bin yıl önce var olan kara köprüsüyle Bering Boğazını geçerek Sibirya’dan göçtüğü teorisine uygunluk gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir