NASA Bizden Ne Saklıyor?

Apollo Ay programı sırasında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Lunar Receiving Laboratuarında Data ve Fotoğraf Kontrol Departmanının eski yöneticisi olan Ken Johnston sansasyonel açıklamalarda bulundu. Amerikan astronotlarının Ay’a indiklerinde eski harabeler ve daha önce bilinmeyen bir teknoloji bulduklarını söyledi. Astronotlar buldukları nesnelerin fotoğraflarını çektiler, ama NASA Johnston’a resimleri yok etmesini emretti.

Ancak Johnston emre uymadı. ABD hükümetinin bu bilgiyi 40 yıldır gizlediğini söyledi. Johnston’un  iddiaları “Karanlık Misyon: NASA’nın Gizli Tarihi” adlı kitapta ortaya konuyor,  kitabın ortak yazarları eski NASA danışmanı ve CBS Bilim Danışmanı Richard C. Hoagland ve Mike Bara, aerospace mühendislik danışmanı. Kitaptaki düşük kalitedeki resimler camdan yapılmış kubbeye benzer yapıların, taş kulelerin ve havada asılı kalelerin yıkıntılarını gösteriyor. kitabın yazarları Sovyetler Birliği ile ay yarışı başlatan Başkan Kennedy’nin aslında dünya dışı teknolojileri Moskova ile paylaşmaya niyetli olduğunu söylüyorlar.

Öte yandan NASA’nın 40 yıl önce çektiği fotoğrafın üzerindeki küçük bir ayrıntı Ay’la ilgili yeni bir iddiayı ortaya çıkardı. Ay’a Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Colins’den önce belirlenmeyen bir cismin indiği, ABD’li bilim adamlarının bunu fark ettiği ancak Ay’a gitme misyonunu tehlikeye atmamak için 40 yıl boyunca bu fotoğrafın sır gibi saklandığı belirtildi. Resim büyütüldüğünde üzeri siyah, altı beyaz, dikdörtgen kule gibi bir yapı göze çarpıyor. NASA’nın AS11-40-5854HR katalog numarasıyla sakladığı fotoğrafta Ay’ın üzerinde konuşlanan belirsiz cismin gölgesi de fark ediliyor. Bilim adamları gölgesi olan bu cismin Ay’a ait olmadığını belirtiyor ve şu soruyu tartışıyor. Ay’a Neil Armstrong’dan önce başkaları mı indi?

Ay’ın Dünya’dan görülmeyen karanlık tarafında bir uzaylı üssü olduğu iddiaları yıllardır sürüyor. İngiliz Sun gazetesinin yayımladığı görüntülerde, bir vadinin içinde bulunan ve bir askeri havaalanını andıran üssün çevresinde dağlar bulunuyor. Bilim adamları, yeni elde edilen kanıtlarla, Ay’ın bazı astronomların düşündüğü gibi tamamen ölü bir yer olmadığını öne sürüyor ve Ay yüzeyinde zaman zaman yoğun bir hareketlilik gözlendiğini belirtiyorlar. Uzun aralıklarla da olsa Ay yüzeyinde değişiklikler olduğu rapor ediliyor. Eski ABD Donanma İstihbarat görevlisi Milton Cooper da, Ay üzerinde bulunan ve istihbaratçıların “Uzaylı Üssü Luna” olarak adlandırıldıkları bir üstten söz etmişti. Cooper’a göre, Ay’ın uzak kesimlerinde bulunan bu uzaylı üssü Ay’a inen Apollo astronotları tarafından da görülmüş ve filme alınmıştı. Ana gemi adı verilen devasa uzay gemilerinin bulunduğu bu üstte, çok büyük makineler kullanılarak maden çalışmaları yapıldığı iddia ediliyor.

Kanada’da yayınlanan  «Midnight» gazetesinin 8 Şubat 1977 tarihinde bu konuyla ilgili fotoğraflar ve Harry Sentt imzasıyla da bir sayfa yazı yayımlamıştı. Bu makaleden bazı satırları şöyle: «Amerikan bilim adamlarının söylediklerine göre, Ay’da yabancılara rastlanmıştır. Onların makinaları ve çalışmaları, bu sayfada yayımlanmış bulunan NASA’nın resmî fotoğraflarında görülebilir. Bir Amerikan astronomunun belirttiğine göre, Amerika oradaki yabancılarla yüzyüze gelmekten çekindiği için Ay keşif programını ertelemiş bulunmaktadır. Astronom George H. Leonard ismini açıklanmasını istemeyen bir uzay bilimcinin, kendisine dünyadaki seçkin (yönetici) kimselerin uzaylılar hakkında haberdar edildiğini söylediğini bildirmiştir.,»

Astronom Leonard 1973’de emekliye ayrıldığından beri resmen gizlenen gerçeklere karşı mücadele etmekte, binlerce fotoğrafı uzay bilimcilerle birlikte incelemektedir. Bu çalışmalarının bir ürünü olarak «Somebody Else is on the Moon» (Ay’da Başka Biri Var) kitabını yayımlamış bulunmaktadır. Gerek resmî fotoğraflara, gerekse kendi çizimlerine dayanarak Ay’daki uzaylıların aktivitesini, krater seviyelerinin alçalmasını, yüzeyde dolaşan dev makinalarla toprağın düzeltilmesini ve bazı kraterlerin içinden toprağın dışa doğru nasıl püskürtüldüğünü açıklamaktadır. «Onların kim olduklarını bilmiyorum. Fakat çok iyi biliyorum ki, hükümet Amerikan halkından bu keşfi saklamaktadır,» diyor astronom Leonard.

Bir diğer UFO araştırmacısı olan Majör Donald Keyhoe da uydumuz Ay’ın üzerinde dünya-dışı astronotların mevcut olduklarına kanaat getirmiştir. Keyhoe, «Uçan Daire İhaneti» (Flying Saucers Conspiraey, New York, Holt, 1955) adlı kitabında bu inancını doğrulamaktadır: «Tüm kanıtlar, sadece bir Ay üssünün mevcudiyetini değil, zekî, bir ırkın operasyonlarının halihazırda başlamış olduğunu da göstermektedirler. Eğer bu doğruysa, sözkonusu varlıklar kimler olabilir? Başka planetlerden mi gelmektedirler, yoksa Ay kökenli midirler?… İhtimallerin çok çeşitli olduğunu kabul etmek gerekir… Yüzeyde yaşayan varlıklar Ay’ın atmosferi incelmeden çok önce orada yerleşmiş olabilirler. Bu takdirde, sentetik bir «yeraltı atmosferi» yaratarak değişen şartlara uymuş olabilirler… Fakat, Ay Irkı’nın —eğer böyle bir ırk mevcutsa— her zaman için yeraltında yaşayarak sürekli meteor bombardımanından korunmuş olmaları daha muhtemeldir.»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir