Şeytanın Sayısı Kaçtır?

Hıristiyanlıkta 666 sayısı İncil’de Yunanna’nın “Vahiy” bölümünde (13-18) geçer. Yuhanna’daki vahiyde İncil’in çevrisine göre, “Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Bu sayı bir insanı simgeler. Sayısı 666’dır” deniliyor. İlahiyatçılar, İncil’de 6 rakamının insanı simgelediğini belirtirken, Hıristiyan inancına göre insanın 6’ncı günde yaratıldığına inanılıyor. Ancak peşpeşe sıralanan 6 rakamının ise şeytanı sembolize ettiği kabul ediliyor. Hıristiyan ilahiyatçılar, buradaki 666 sayısının “şeytan, Mesih karşıtı (Deccal) ve sahte peygamberin üçlü birliğinin gizli şifresi” olduğu yorumunu yapıyorlar. 666 şeytanın sayısı olarak düşünülse de aslında bu bir yanılgıdır.  Yuhanna vahyinde şeytanın yenik düşen ejderha olduğu canavarın ise onun tarafından güç verilmiş yardımcısı olduğu açık biçimde anlatılır. Tanrının krallığı gökyüzünden yere inmesinden (mesihin geri dönüşünden) hemen sonra ortaya çıkan bu varlık, hristiyanlara göre mesih karşıtıdır. Bu kavram İslam dünyasında Deccal olarak bilinir.

Asırlar boyunca canavarın sayısı olan 666 rakamını çözmeye çalışan çok sayıda yorum yapılmıştır. Havari Yuhanna’nın bunun büyük bir bilgelik gerektirdiğini söylemesi, bu konuda çok temkinli olunmasını gerektirir. Eski İbranice ve Grekçe gibi birçok dilde 1, 2, 3 gibi rakamları temsil eden sayı işaretleri yoktu. Bu nedenle alfabe harfleri aynı zamanda sayısal bir değeri de temsil ediyordu. Böylece her ismin sayısal değeri hesaplanabilirdi. Bu tür hesaplama bilimi “gematria” olara bilinir. Tarih boyunca birçok kişi bu metodu kullanarak canavarın adını bulmaya çalışmıştır. Böylece kimi Neron, kimi de Hitler’in, mesih karşıtı olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. “Vahiy Yorumu” kitabının yazarı Carlos Madrigal de “altı” rakamıyla ilgili olarak şöyle yazar: “Altı, Şeytan’ın isyanına uymuş olan insanın, Tanrı’ya ulaşmak ve kendini kendi tanrısı olarak ilan etmek için sarfettiği bütün boş çabaları simgeler. ‘Altı’, asla ‘yedi’ olamayan sayıdır! Bununla birlikte Şeytan-insan işbirliğinin son başkaldırısının simgesi olan 666, aynı zamanda bir kişinin ismini simgeliyor.” Yedi rakamı genellikle tamlığı ve kusursuzluğu temsil eder. Yediden bir eksik olan altı sayısı ise Tanrı’nın gözünde eksik veya kusurlu olan bir şeye işaret edebilir ve Tanrı’nın düşmanlarıyla bağlantılı şeyleri simgeleyebilir.

Kıyametin alametlerini söyleyen Nostradamus, 21. yüzyılın, 666 sayısıyla ilgili bir şeyle ya da bir kişi tarafından yönetileceğini söylemişti. İncil’in ilk yazıldığı dil olan İbranice’de 666’nın yazılışının internette kullanılan ‘www’ olması da Nostradamus’un kehanetini ilginç hale getiriyor. İbranice’de “w” harfinin numerolojik değeri 6’dır. Bu durumda interneti ifade eden ve ‘dünya çapında ağ’ anlamına gelen “World Wide Web”in kısaltılmış hali “WWW”nin değeri de 666 oluyor.

İncil’de geçen 666 sayısının aslında 616 ya da 3661 olduğu, Babillilerin çivi yazısındaki rakamların algılanış hatası veya İncil Yunanca’dan tercüme edilirken Roma İmparatoru Neron’u şeytanla özdeşleştirme çabaları sonucu 666 olarak ortaya çıktığı şeklinde görüşler ileri sürülmüştür. 3661 Sümerlerin bildiği Nibiru gezegeninin Güneş etrafındaki yörünge dolanım yılı sayısıdır. Hristiyanlar arasında şeytanın sayısı olarak bilinen 666 sayısının bir çeviri hatası olduğu ve şeytanı sembolize eden gerçek sayının 616 olduğu öne sürüldü. Araştırmacılar, Yunanca orijinal metindeki rakamların yanlış çevrildiğini tespit ettiler. Görüşüne başvurulan Vatikanlı uzmanlar da, “Eğer 666 sayısı yanlış ise İncil’in sonraki baskılarında bu yanlış düzeltilir” açıklamasını yaptılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir